پارس چاینا|اصطلاحات اینکوترمز

اصطلاحات اینکوترمز 2010

با توجه به آنکه در بخش های مختلف سایت به اصطلاحات بازرگانی اشاره شده است در این بخش به توضیح کاربردی مفهوم شرایط تحویل (اینکوترمز) می پردازیم.

اینکو ترمز یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی (International Commercial Terms) به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌است و به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسئولیتها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود
اینکو ترمز به مسائل مرتبط با حمل کالا از فروشنده به خریدار پاسخ می‌دهد. مسائلی شامل حمل کالاها، ترخیص کالاها، واردات و صادرات کالاها، اینکه چه کسی مسئول پرداخت می‌باشد و اینکه ریسک جابجایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی می‌باشد. اصطلاحات مختلف اینکوترمز(Incoterms) با ذکر مکانهای جغرافیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد نه عناوین مرتبط با جابجایی. اینکو ترمز توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی International Chamber Of Commerce تهیه و تدوین شده‌است.

لازم به ذکر است ما در این بخش صرفا به توضیح کاربردی ترین اصطلاحات اینکوترمز که مشتریانمان با آنها در سایت برخورد می کنند پرداخته ایم و از ذکر موارد اضافه خودداری نموده ایم.

برخی از مهمترین اصطلاحات اینکوترمز

 • EXW
  • مخفف اصطلاح Ex Works
  • تعریف: تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ.
   این قیمت قیمت خالص اعلام شده کالا تحویل درب کارخانه (بدون هیچ گونه هزینه اضافی شامل هزینه های حمل داخلی چینف هزینه های حمل هوایی یا دریایی و هزینه های ترخیص) می باشد.
 • FOB
  • مخفف اصطلاح Free On Boar
  • تعریف: تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است. زمانی که کالایی فوب اعلام می شود یعنی کالا.
 • CFR
  • مخفف اصطلاح Cost and Freight
  • تعریف: ارزش و کرایه حمل تا مقصد. C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی. کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه بیمه با خریدار است. هزینه حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه با خریدار است. و عقد قرارداد حمل با فروشنده.
 • CIF
  • مخفف اصطلاح Cost, Insurance and Freight
  • تعریف: ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی می‌باشد. کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.
 • DDP
  • مخفف اصطلاح Delivered Duty Paid
  • تعریف: در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.
   این اصطلاح شامل کلیه هزینه ها از ابتدا تا انتها می باشد و زمانی که قیمت کالایی به صورت DDP اعلام می شود یعنی قیمت تمام شده کالا در انبار مشتری به وی اعلام شده است. (به استثنای هزینه حمل از دفتر یا انبار اوا تا انبار خریدار)

جهت اطلاعات بیشتر

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با همکاران ما در دفتر ایران تماس حاصل نمایید.