پارس چاینا|نمایشگاه های چین

امروز: دوشنبه 02 مهر 1397

نمایشگاه ها

کد عنوان نمایشگاه تاریخ ایجاد آدرس سایت
1 CILF 2018 - The 13th China (Shenzhen) International Logistics and Transportation Fair 1397/06/25 لینک
2 Ice Cream China 2018 1397/06/25 لینک
3 CIE FIAR 2018 - The 4th China (Shenzhen) International Internet & E-commerce Expo 1397/06/25 لینک
4 Yarn Expo Autumn 2018 - China International Trade Fair for Fibres and Yarns 2018 1397/06/24 لینک
5 Eco Expo Asia 2018 - The 13th International Trade Fair on Environmental Protection 2018 1397/06/23 لینک
6 CIPS 2018 - The 22nd China International Pet Show 1397/06/23 لینک
7 CMEH 2018 - The 23rd China (Beijing) International Medical Devices Exhibition 2018 1397/06/22 لینک
8 CDW 2018 - China (Chongqing) International Door & Window Exhibition 2018 1397/06/22 لینک
9 Tube China 2018 - The 8th All China International Tube and Pipe Industry Trade Fair 1397/06/22 لینک
10 Wire China 2018 - The 8th All China International Wire & Cable Industry Trade Fair 1397/06/22 لینک
صفحه 2 از 201