پارس چاینا|نمایشگاه های گوانژو بر اساس محل برگزاری:

امروز: پنجشنبه 05 اردیبهشت 1398

نمایشگاه های گوانژو

نمایشگاه های شهر گوانژو در سه محل اصلی برگزار می شوند. لطفا جهت اطلاع از برنامه نمایشگاهی هر محل بر روی آن کلیک کنید.

  • لازم به ذکر است نمایشگاهconton fairهر ساله از تاریخ 15 نوامبر تا 15 اکتبر در مجموعه نمایشگاهیPazhou Complexواقع در شهر گوانژو برگزار می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نمایشگاه کانتون بر روی آن کلیک کنید.